II Nagroda — Artur Jasiński i Wspólnicy; GSBK Biuro Konstrukcyjne Sp. z o.o. Sp. K; BFM Projekt sp. zo.o.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu

Nagroda II
(praca oznaczona numerem 210105)

projekt
Artur Jasiński i Wspólnicy
Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Słonecznikowa 8A/2, 30-213 Kraków

zespół projektowy
Natalia Bryzek, Kamil Czerw, Artur Jasiński,
Katarzyna Leśnodorska, Konrad Łukaszek, Demi Tran, Jan Wąsowicz, Paweł Wieczorek, Katarzyna Zaniewska

GSBK Biuro Konstrukcyjne Sp. z o.o. Sp. K
ul. Królowej Jadwigi 192 A, 30-212 Kraków
Przemysław Ruchała

BFM Projekt sp. zo.o.
ul. Wielicka 113/LU2, 30-552 Kraków
Jacek Bujas


opinia jury

Autorzy pracy otrzymują drugą nagrodę za zaprojektowanie swobodnie ukształtowanego, pawilonowego budynku szkoły, w którym proste, ortogonalne rozwiązanie rzutu w czytelny sposób oddzielono od siebie poszczególne bloki funkcjonalne. Budynek spełnia wymagania wynikające z Regulaminu konkursu. W opinii sądu dobrą decyzją było przesunięcie głównego wejścia do szkoły do centrum działki (po zachodniej stronie budynku) co pozwoliło — poza podstawowym podziałem funkcjonalnym na trzy bloki - stworzyć atrakcyjny, obszerny hol główny oraz wydzielić odrębne skrzydło administracyjne w centralnej części założenia. Wątpliwości budzi sposób zaprojektowania części wejściowej przedszkola i sposób dostępu do szafek ubraniowych. Budynek jest dobrze powiązany z terenem i urządzeniami zewnętrznymi. Rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno ruchu samochodowego, rowerowego jak i pieszego — bardzo dobre.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE