I Nagroda — BDR Architekci

Wyniki konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze

I Nagroda
35 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
BDR Architekci


opinia jury

Praca charakteryzuje się zdecydowanymi i konsekwentnymi decyzjami projektowymi stanowiącymi jej kręgosłup organizacyjny i estetyczny zarówno w skali urbanistyki, jak i architektury.

Prawidłowe strefowanie zagospodarowania terenu umożliwiło niemal całkowite uwolnienie przestrzeni wzdłuż ulicy Mrówczej od ruchu kołowego, a co za tym idzie, wytworzenie niezakłóconej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o lokalnej skali i atmosferze leśnej alei. Zaczerpnięte z architektury wypoczynkowej rozwiązania — podcienie, tarasy, loggie, wejściowe ganki — tworzą przestrzeń „pomiędzy budynkiem a lasem”, a w towarzystwie nieformalnie zagospodarowanej zieleni mają znaczący potencjał, aby stać się miejscem niewymuszonej integracji użytkowników i lokalnych mieszkańców.

Analogiczna konsekwencja w organizacji funkcjonalnej budynków — odwrócenie wszystkich funkcji podstawowych w kierunku ulicy Mrówczej — zapewnia ochronę przed hałasem, tworzy atrakcyjną relację wnętrza z zewnętrzem i wprowadza elastyczny układ pomieszczeń podatny na adaptacje.

Architektura zwraca uwagę elegancką, współczesną interpretacją stylu Świdermajer, charakterystycznego dla linii Otwockiej. Wartością projektu jest nie tylko zaczerpnięta subtelna ornamentyka, ale przede wszystkim rozwiązania typowe dla funkcji sanatoryjnej — tak potrzebne tutaj miejsca spotkań i wypoczynku. Propozycja autorów ma znamiona architektury ponadczasowej — wyjątkowej, bo osadzonej w sposób dojrzały w lokalnym kontekście kulturowym.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE