II Nagroda — TŁO Michał Sikorski

Wyniki konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze

II Nagroda
25 000 zł

autorzy
TŁO Michał Sikorski


opinia jury

W projekcie zwraca uwagę wrażliwość autorów na kwestie społeczne odzwierciedlone w zaprojektowanym zagospodarowaniu terenu. Poprzez właściwe rozmieszczenie budynków i usytuowanie wejść do nich ze wspólnego placu — forum, uzyskano przestrzeń o dużym potencjale dla interakcji międzyludzkich, co stanowi właściwą odpowiedź na potrzeby przyszłych użytkowników i jest zgodne z celem i programem obiektu jako miejsca międzypokoleniowej integracji. Zwraca uwagę atrakcyjne powiązanie pergolami budynków z otaczającą je naturą, co kreuje kameralne zakątki dla użytkowników ośrodka wsparcia oraz dzieci ze żłobka. Wątpliwości wzbudziła kwestia zgodności z prawem miejscowym 2,5-metrowej wysokości pełnego muru, który stanowić miałby ścianę akustyczno-muralową. Taki element nie został przewidziany przez autorów planu miejscowego. Układ wysokości budynków z kulminacją głównej funkcji — Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy placu wejściowym i otaczającymi CAM niższymi budynkami żłobka i ośrodka wsparcia wskazuje właściwą hierarchię kompozycji przestrzennej, w której osobom z utrudnioną orientacją łatwiej byłoby się odnaleźć. Architektura budynku nawiązuje do lekkich i ażurowych budynków sanatoryjnych linii otwockiej.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE