Wyróżnienie — XYstudio

Wyniki konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze

Wyróżnienie
5 000 zł

autorzy
XYstudio


opinia jury

W wyróżnionej pracy uwagę zwraca udana próba stworzenia budynku — buforu, pomiędzy ruchliwą drogą i linią kolejową a zieloną strefą kameralnej zabudowy jednorodzinnej ulicy Mrówczej i istniejącego leśnego placu zabaw. Sprzyja temu zaprojektowana forma architektoniczna — kaskada tarasów, opadająca w stronę południową, która ponadto staje się barierą akustyczną, chroniącą rekreacyjną część terenu. Otoczenie CAM zaprojektowano z poszanowaniem lokalnych warunków terenowych i klimatycznych oraz porastającej działkę zieleni — budynek „podąża” za istniejącym ukształtowaniem terenu, przewidziano zbiorniki retencyjne, mokradła, przemyślane nasadzenia. W projekcie widoczny jest wysiłek intelektualny jego autorów, włożony w analizę sposobu funkcjonowania całego zespołu i potrzeb poszczególnych grup jego użytkowników: czytelny układ komunikacyjny, konsekwentne rozmieszczenie funkcji między kondygnacjami, w zależności od liczby i mobilności użytkowników. Projekt w sposób optymalny łączy potrzeby wszystkich trzech grup Interesariuszy.

Funkcje, rozlokowanie pomieszczeń, jak również usytuowanie ich na odpowiednich poziomach odpowiadają specyfikacji grup odbiorów i potencjalnych użytkowników. Żłobek przedstawiony w projekcie w sposób przemyślany i funkcjonalny z dużą dbałością o komfort dzieci i opiekunów. Na uwagę zasługuje dostosowanie ilości mis ustępowych w toalecie proporcjonalnie do grupy wiekowej przy salach oddziałowych.

Umieszczenie całego programu ośrodka wsparcia na ostatniej kondygnacji, mimo słusznej idei stworzenia jego użytkownikom spokojnej oazy, w powiązaniu z nieco ukrytą strefą wejścia do tej placówki, w opinii sądu konkursowego, ogranicza jednak możliwość integracji osób z niepełnosprawnością z pozostałymi użytkownikami CAM. Duże wątpliwości co do zgodności projektu z zapisami planu miejscowego budzi długość elewacji całego obiektu. Praca wyróżnia się jakością dokonanej analizy zapewnienia dostępności obiektów osobom ze szczególnymi potrzebami i zaproponowanymi rozwiązaniami w zakresie projektowania uniwersalnego.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE