Grand Prix — Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych, administracja: Geopark Kielce

Konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, edycja 2020

inwestor
Geopark Kielce

autorzy
Zagospodarowanie dawnego kamieniołomu Kadzielnia
koncepcja zagospodarowania (kładka pieszo-rowerowa): JJ Studio Architektury Janusz Janik
projekt zagospodarowania: 2Gstudio mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak

Zagospodarowanie dawnego kamieniołomu Wietrznia
koncepcja zagospodarowania: Pracownia Przestrzeni Publicznej — Instytut Designu w Kielcach, arch. Michał Gdak
projekt zagospodarowania: PC Architektura Paweł Czarnecki ? arch. Paweł Czarnecki
koncepcja i projekt Geologicznego Ogrodu Doświadczeń wraz z modernizacją ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji: Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch


opinia jury

Grand Prix Przyznano za realizację wieloaspektowego projektu przestrzennego, w ramach którego powstała infrastruktura terenowa służąca ochronie przyrody, edukacji i turystyce na terenach pogórniczych Wietrznia i Kadzielnia, zlokalizowanych w Kielcach. Tereny dawnej odkrywkowej eksploatacji surowców skalnych przekształcono w obszar turystyczno-edukacyjny w pełni wykorzystujący potencjał przyrodniczy z nową infrastrukturą rekreacyjną. Działania przestrzenne pozytywnie wpłynęły na kanalizację ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz na podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników. Kapituła Konkursu doceniła całokształt działań rewaloryzacyjnych wykonywanych cyklicznie w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na  terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce”.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE