I Nagroda — Konior Studio

Wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt zespołu budynków Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

I Nagroda
60 tys. zł + 30 tys. zł za udział w II etapie konkursu
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji

pracownia
Konior Studio z Katowic

autorzy
Tomasz Konior, Dominik Koroś

współpraca autroska
Monika Lipińska, Karolina Szczygieł, Adam Przybyła, Sebastian Limek, Aleksandra Hojnacka, Natalia Hołoś, Paulina Chrószcz

współpraca 
Nagata Acoustics International (akustyka), Manufaktura Technologiczna (ochrona akustyczna i elektroakustyka), PKBI (konstrukcja)
CEgroup (instalacje), Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata (p.poż.)
Astigmatic (wizualizacje)
Archimod (makieta)


opinia sądu konkursowego

Sąd konkursowy przyznał pierwszą nagrodę za:

  • szlachetne i konsekwentne rozwiązanie urbanistyczne, nawiązującego do klasycznego kodu budowy miasta Krakowa,
  • kompozycję przenikających się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych wytwarzających odpowiedni nastrój projektowanej szkoły,
  • możliwość właściwego etapowania inwestycji, zarówno w sferze funkcjonalnej jak i przestrzennej.

Sąd konkursowy zaleca:

  • dalsze studiowanie języka architektonicznego, szczególnie dla elewacji zewnętrznych założenia.
  • sugeruje rozleglejsze uwolnienie przestrzeni ogólnodostępnej wokoło głównej sali koncertowej,
  • podjęcie próby zmniejszenia parkingu podziemnego w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej,
  • uczula na podjęcie szczególnego wysiłku przy pracach projektowych dotyczących przestrzeni centralnego wejścia do Akademii, jak i wnętrz hallu głównego.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE