I Nagroda — Analog

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji w Stargardzie

I Nagroda

40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej

pracownia

ANALOG


Projekt prezentuje bardzo ciekawą kompozycję urbanistyczną uwzględniając przyszłe oraz istniejące uwarunkowania przestrzenne, po dokonaniu wnikliwej analizy otoczenia. Dzięki zróżnicowanej wysokości oraz układom budynków osiągnięto ciekawą, oryginalną ekspozycję krajobrazową.

Rozwiązania urbanistyczne docenione zostały również za wycofanie ruchu samochodowego z wnętrza mieszkalnego. Autorzy w umiejętny sposób zaproponowali strefowanie osiedla na części półprywatne oraz półpubliczne. Dzięki powyższemu rozwiązaniu uzyskano atmosferę intymności jednocześnie umożliwiając interakcję społeczną w przestrzeniach wspólnych. Czytelne strefowanie przyczyniło się również do atrakcyjnego potraktowania elewacji budynków.

Projekt w sposób niezwykle wnikliwy traktuje proces tworzenia mieszkań, dzięki czemu uzyskano oryginalne rozwiązania charakteryzujące się dodatkowo dużą elastycznością funkcjonalną. Czysty układ funkcjonalny, prostota rozwiązań w klarowny sposób przekładają się na elegancką formę budynku.

Projektowane obiekty oferują również przestrzenie wspólne, które dodatkowo wpłyną na czynnik prospołeczny przyszłego osiedla.
Praca uzyskała pierwszą nagrodę, gdyż najlepiej spełnia wymogi współczesnego zrównoważonego zamieszkiwania

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE