I Nagroda — Hubert Przybyszewski, promotorzy: dr Grzegorz Rytel, Maciej Miłobędzki

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

I Nagroda
8 tys. zł i 2 tys. zł dla promotora głównego

autor
Hubert Przybyszewski

tytuł
„Porządkujące działania architektoniczne w chaotycznej zabudowie obrzeży miast.
Projekt zespołu budynków mieszkalnych na Zawadach w Warszawie”

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

promotorzy
dr Grzegorz Rytel, Maciej Miłobędzki


opinia jury

Nadrzędny cel pracy dotyczący jakości zamieszkania w chaotycznych terenach przedmieść oraz analityczna próba pogłębionej analizy tego problemu leżała u podstaw uhonorowania projektu I Nagrodą. Problem przedmieścia, charakteru jego zabudowy oraz poszukiwań sposobu kształtowania struktur przestrzennych wraz z typologią rzutów w krajobrazie tych miejsc został przez Autora pracy konsekwentnie, i wydaje się — trafnie — poprowadzony.
Autor dokonuje próby łączenia przestrzeni miejskiej z przestrzenią należącą do natury, dążąc do budowania atrakcyjnej i dostępnej, jak twierdzi w swojej pracy, przestrzeni publicznej. Niewątpliwą wartością pracy jest podjęcie polemiki z zastanymi ustaleniami planistycznymi, kierując się nawiązaniem do wartości przyrodniczych i próbą budowania przyjaznego mieszkańcom miejsca. Idea ta została wyrażona w poetyckiej kompozycji urbanistycznej, w której budynki są niczym symbolicznie rozrzucone przez wiatr jesienne liście.
Architektura w tej przestrzeni poprowadzona została delikatną kreską stylu modernistycznego. W pracy wyraźnie zaakcentowano rozłożenie rozwiązań materiałowych — monolitycznych połączonych z lekkimi drewnianymi konstrukcjami, a całość projektu oparta została na zasadzie zrównoważonego łączenia tradycyjnej formy z nowoczesnością technologiczną.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE