I Nagroda — Maciej Popławski Pracownia

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

I Nagroda
35 000 zł

autorzy
Maciej Popławski Pracownia
zespół projektowy: Maciej Popławski


opinia jury

Nagrodę przyznano za właściwe ujęcie skali obiektu i przyjęte rozwiązania materiałowe w kontekście lokalizacji nowej inwestycji. Użycie prostych w formie i powściągliwych środków wyrazu, będących we właściwej relacji z sąsiednią zabudową i otaczającą budynek przyrodą, świadczy o wrażliwości i wysokiej kulturze projektowej autora nagrodzonej pracy. Zastosowana siatka modułu konstrukcyjnego 4×4 m stała się podstawą do ukształtowania zarówno czystej w formie bryły budynku, klarownych rzutów jak i eleganckiego układu przestrzennego, w których we właściwych proporcjach i relacjach zawarto program funkcjonalny obiektu. Na uwagę zasługuje także strefa basenów zewnętrznych, która została właściwie zintegrowana z basenami krytymi przez zastosowanie siatki modułowej i jednorodnego materiału. W opinii sądu uznanie zyskały także rozwiązania wnętrza obiektu, czyste w swej formie i emanujące spokojem.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE