I Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie” — Bogumiła Borek

Wyniki VI edycji konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem”

I Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”
5 000 zł

autorka
Bogumiła Borek

uczelnia
Politechnika Krakowska

temat pracy
Szklana Granica – Kamieniec/Odrzykoń. Zabezpieczenie
i adaptacja ruin zamku na Muzeum Aleksandra Fredry

promotorka
dr Barbara Zin, prof. PK

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE