I Nagroda — Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM”

I Nagroda
30 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki

pracownia
Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna

zespół projektowy
Łukasz Gąska, Mirosław Wojcieszak, Marta Sowińska-Gąska, Kornel Kuzański, Anastazja Gronowska-Kiełb, Karol Szymaniak


opinia jury

Praca została nagrodzona za dobrą dyspozycję zagospodarowania terenu z zachowaniem znaczącej ilości zieleni istniejącej; prosty, czytelny, racjonalny układ funkcjonalno-przestrzenny; wyraźnie czytelne ukształtowanie strefy wejścia głównego do obiektu; prostą, bezpretensjonalną architekturę segmentu B i umiarkowaną ingerencję architektoniczno-budowlaną w obiekt istniejący (A), oraz za wyróżniające opracowanie przestrzeni wewnętrznych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE