I Nagroda — Michał Kołodziej, promotorka: prof. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, edycja 2021

I Nagroda
8 tys. zł i 2 tys. zł dla promotorki

autor
Michał Kołodziej

tytuł
Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

promotorka
prof. dr hab. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich


opinia jury

Nagrodę przyznano za podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu utraconej pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski.
Autor proponuje przywrócenie do powszechnej świadomości badań historycznych, rewitalizacji lub wręcz rekonstrukcji obiektów zamkniętych, jak sam wyraził w „powidokach” historii. Wizję tę, autor pragnie wyrazić w przywróceniu pamięci o żydowskiej, nieistniejącej dzielnicy w Przedborzu.
Pod względem wyrazu całość pracy zamknięta jest w minimalistycznych formach zbudowanych w oparciu o drewno, przy jednoczesnym skorzystaniu z szeregu podstawowych narzędzi zawodowych, jak brama, oś, droga, dominanta, etc. Niewątpliwym walorem pracy jest również jej poetycka narracja, wsparta „Elegią miasteczek żydowskich” Antoniego Słonimskiego. Projekt w wyrazie graficznym wydaje się wyłaniać z powidokowej mgły, tworząc wstęp do realnej rzeczywistości.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE