I Nagroda (ex aequo) — Marta Lewicka

Wyniki I edycji konkursu na Najlepszy Inżynierski Dyplom Roku obroniony na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

I Nagroda (ex aequo)

autorka
Marta Lewicka

tytuł
„Muzeum Pamięci. Fenomen procesów poznawczych w doświadczaniu architektury na przykładzie obiektu kultury”

promotor
dr Robert Misiuk


opinia jury

Praca dyplomowa wyróżnia się jakością i zakresem opracowania. Zwraca uwagę oryginalne podejście do tematu sformułowanego w tytule – Muzeum Pamięci. Autorka główne założenia projektowe sformułowała w następujący sposób: „idea projektowa opiera się na założeniu, iż poprzez medium pamięci podmiot wchodzi w interaktywne relacje z przestrzeniami, których doświadcza polisensorycznie, …, staje się aktywnym uczestnikiem miejsca – przywołuje związane z nią lub kojarzące się wspomnienia, dokonuje jej interpretacji i wartościowania.” Projektowany obiekt został zlokalizowany na terenach postoczniowych Młodego Miasta Gdańsk-Półwyspie Drewnica. Miejsce jest nasycone historią i emocjami. Posiada także duży potencjał na przyszły rozwój. Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne umiejętnie odpowiadają na zobowiązujące uwarunkowania lokalizacyjne. Uzyskano właściwie powiązanie funkcjonalne i przestrzenne obiektu z otaczającymi terenami. Projektowane muzeum wnosi nowe wartości do otaczającej jej przestrzeni i powinno stać się czynnikiem kulturotwórczym. Nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także w skali miasta. Przyjęte rozwiązania projektowe charakteryzują się dużą dyscypliną formalną. Bryła prosta, zwarta. Elewacje o wyważonych proporcjach. Kompozycja układu funkcjonalno-przestrzennego została oparta na zasadach złotego podziału. Rzut jest przejrzysty i logiczny. We wnętrzu uzyskane zostały interesujące relacje między przestrzeniami otwartymi i zamkniętymi. Wartość pracy podnosi obszerna praca pisemna. Praca na wysokim poziomie warsztatowym, widocznym zarówno w części rysunkowej, jak i pisemnej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE