I Nagroda (ex aequo) — Michał Szymański, Piotr Banaszek

Wyniki jednoetapowego studenckiego konkursu architektonicznego studialno-koncepcyjnego „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

I Nagroda (ex aequo)
3 000 zł brutto

zespół
Michał Szymański, Piotr Banaszek

uczelnia
Wydział Architektury i Wzornictwa,
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu


opinia jury

Nagroda została przyznana za dobrze przemyślane, wielowątkowe analizy i podkreślenie ważnych aspektów pomijanych w wielu innych koncepcjach. Atutami koncepcji są: udana separacja zachowanej funkcji sportowej i terenów zieleni, poprowadzenie nurtu Bogdanki w korycie o nowym przebiegu (wraz z propozycją alternatywną), redukcja ruchu kołowego, naturalny charakter koryta rzeki, alternatywne warianty przebiegu Bogdanki. Zasadne są postulaty udostępnienia zamkniętych dziś terenów oraz wykorzystania istniejących już parkingów i utwardzeń w najbliższym sąsiedztwie. Docenić należy z kolei dobrze uzasadniony nonkonformizm w formułowaniu niektórych opinii zawartych w pracy. Pewne wątpliwości wzbudza proponowany przebieg drogi dla samochodów tnący teren zieleni od strony ul. Wojska Polskiego i odseparowanie biegu rzeki od tras spacerowych. Praca podana w komunikatywny i atrakcyjny sposób.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE