I Nagroda — Kozień Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

I Nagroda
150 000 zł

autorzy
Kozień Architekci
zespół projektowy: Marek Kozień, Magdalena Kozień- Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka, Joanna Filipek, Jakub Dziewoński, Jitendra Buragohain, Agata Zachariasz, Krystyna Szar, Tadeusz Kamisiński, Rafał Barnaś


opinia jury

Nagrodę przyznano za bezsprzecznie najbardziej trafne rozwiązanie zadania projektowego, proponujące kreację osiągającą niezwykle trudną w zadanej lokalizacji równowagę pomiędzy wysoce satysfakcjonującym spełnieniem wymogów programowych obiektu oraz jego przestrzennym wpisaniem w ustalenia obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Praca w sposób jednoznaczny zachowuje i podkreśla pozycję istniejącego gmachu Filharmonii Pomorskiej, eksponując go jako dominantę w strukturze otaczającej przestrzeni, co w oczywisty sposób jest oczekiwaniem lokalnej społeczności wiernych melomanów.

Dla osiągnięcia tego zamiaru praca przewidziała oparcie tła dla obecnego gmachu filharmonii na wykształconym wzdłuż północno-zachodniej krawędzi terenu inwestycji ciągu pieszym utworzonym sekwencją pawilonów i terenów rekreacji formujących aleję wielkich kompozytorów, rytmizująca ją pomnikami. Całość tej „ściany” placu filharmonijnego spaja zieleń, dla której stworzone konstrukcje ostatecznie formują pierzeję placu.

Wielce udanym zabiegiem jest takie uformowanie funkcji, które zapewniło, że główne wejście do gmachu filharmonii funkcjonujące historycznie nadal nim pozostanie, obsługując całość programu funkcjonalnego – tak istniejącą salę symfoniczną, jak i usytuowaną na głównej osi obiektu w podziemiu, nową salę kameralną. Z punktu widzenia widza ma to kapitalne znaczenie w obiektach tego typu. Sali kameralnej, pomimo ulokowania w podziemiu, niezwykłości dodaje oświetlenie światłem dziennym, pośrednim, sączącym się z przeszkleń w posadzce placu poprzez „lirokształtne” obejście sali. Praca rozdysponowała funkcje pomocnicze i serwisowe prawidłowo. Proponuje również rozwiązania proekologiczne, coraz istotniejsze dla funkcjonowania obiektu w nadciągającej przyszłości. Uformowanie wielkiego wyzwania inwestycyjnego z wielką wrażliwością na relacje z otoczeniem i i ze zrozumieniem potrzeb człowieka jest miarą znakomitości pracy.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE