I Nagroda — Martyna Galczewska, Marta Jacek

Wyniki konkursu studenckiego „Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030”

I Nagroda
10 tys. zł

autorki
Marta Jacek, Martyna Galczewska

teren opracowania
Jasień, rejon Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej (PD.23)


opinia jury

W zwycięskiej pracy Jury szczególnie doceniło kompozycję urbanistyczną projektowanego układu w kontekście otoczenia. Zaproponowana forma zabudowy eksponuje otwarty teren rekreacyjny, a zagospodarowanie terenu podnosi jego walory krajobrazowe i wartość społeczną.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE