I Nagroda — Natalia Grochowska, Julia Nowik

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

I Nagroda

autorki
Natalia Grochowska, Julia Nowik


opinia jury

Studentki ucząc się przedmiotu „Projektowanie architektoniczne – szkoła, usługi, biura” zdobyły specyficzną wiedzę z zakresu projektowania budynków sportowych, a ich praca przysłuży się lokalnej społeczności Czarnej Wsi Kościelnej. Projekt pasuje do krajobrazu wsi i kultury, jaką niesie ze sobą wieś, położona a Szlaku Rękodzieła Ludowego.

Komisję urzekły umieszone na wysokości gruntu przeszklenia, dające dużo światła oraz nawiązanie do budynku szkoły.

Studentki zaproponowały też zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu i strzelnicę.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE