I Nagroda — JAZ+Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie

I Nagroda
30 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

pracownia
JAZ+ Architekci

zespół projektowy
Andrzej Jaworski, Anna Kotowska, Zuzanna Trzcinska, Klaudia Wujkowska, Joanna Lipnicka, Ewa Kuhnert

projekt krajobrazu
Pracownia Szelest — Maja Skibińska i Aleksandra Wiktorko

identyfikacja szyldów
Małgorzata Chustecka

makieta
Grażyna Barańska, Aleksandra Kowalczyk, Maryna Tsyhanova


opinia jury

Pierwszą nagrodę przyznano za czytelną dyspozycję przestrzeni rynku szanującą uwarunkowania historyczne i jednocześnie otwartą na współczesne i przyszłe potrzeby mieszkańców miasta i turystów.

Autorzy wrażliwie i z szacunkiem podchodzą do zastanych wartości miejsca, wykorzystują motywy bruków i ukośnych pasów dla stworzenia jasnej i klarownej kompozycji przestrzennej. Projekt proponuje elastyczną i otwartą przestrzeń właściwą dla przyjęcia różnych aktywności, jednocześnie zapewnia kameralne miejsca wypoczynków w ramach zachowanych i projektowanych stref zieleni. Autorzy wnikliwie przeanalizowali potrzeby miejsca i przewidzieli rozwiązania dotyczące zapewnienia dostępnych dojść i wejść dla lokali użytkowych w pierzejach rynku, a także zaproponowali poszerzenie przestrzeni przyległych do tych lokali, co umożliwi rozwinięcie ich działalności. Projekt przewiduje właściwe rozwiązania w zakresie organizacji ruchu oraz parkowania samochodów otwarte na przyszłe przekształcenia i ograniczenia. Praca z poszanowaniem dla aspektów ekologicznych przewiduje rozwiązania i środki techniczne realne do realizacji i racjonalne eksploatacyjne.

zalecenia jury

rozważyć wzmocnienie szpalerów zieleni przy pierzejach Rynku,
przeanalizować wielkość i charakter sadzawki wodnej, z uwzględnieniem jej całorocznego funkcjonowania, zwłaszcza w okresie zimowym,
należy zapewnić możliwość przelotowego przejazdu technicznego przez płytę Rynku od strony wejścia do Ratusza,
należy rozwinąć typologię i dopracować charakter obiektów małej architektury.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE