I Nagroda — Julia Marszałek

Konkurs AUTO-STRADA MŁODYCH na wykonanie projektu koncepcyjnego mebli miejskich instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie.

I Nagroda

10 000 złotych

Autorka

Julia Marszałek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE