I Nagroda — Kinga Bączyk, Magdalena Orzeł-Rurańska

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

I Nagroda
25 000 zł brutto
i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorki
Kinga Bączyk, Magdalena Orzeł-Rurańska


opinia jury

Nagrodę przyznano koncepcji urbanistyczno-architektonicznej prezentującej najlepsze rozwiązanie, kompletne pod względem funkcjonalno-użytkowym i w najbardziej racjonalny sposób realizującej wytyczne Zamawiającego.

Jury doceniło zaproponowane rozwiązania przestrzenne, klarowny układ funkcjonalny części mieszkalnych i parkingów podziemnych, prosty układ mieszkań powiązanych oszczędną formą komunikacji pionowej i poziomej oraz ekonomiczną formę budynków o zwartej bryle bez nadmiaru dodatkowych powierzchni. Dodatkowo zwrócono uwagę na kształtowanie zewnętrznej wspólnej przestrzeni społecznej, rozwiązania urbanistyczne minimalizujące ilość kolizji z istniejącymi sieciami oraz rozwiązania ekologiczne jak na przykład retencjonowanie wody deszczowej. Dodatkowo atutem pracy jest możliwość etapowania inwestycji poprzez wydzielenie trzech niezależnych grup budynków.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE