I Nagroda — BBGK Architekci

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

I Nagroda
50 000 zł

autorzy
BBGK Architekci
zespół projektowy: Wojciech Kotecki, Konrad Grabowiecki, Jan Belina-Brzozowski, Mariusz Wronowski, Aneta Kulesza, Agnieszka Roś, Martyna Dryś, Dawid Roszkowski, Filip Strzelecki, Weronika Urban, Aleksandra Cassino, Aleks Kacprzak, Wojciech Pruszkowski, Bartosz Marcol, Łukasz Bałaga


opinia jury

Praca w świadomy sposób odnosi się do lokalizacji projektu na Powiślu, umiejętnie włączając zieleń do struktury budynku i nawiązując do architektury już istniejących budynków kampusu. Poprzez kształtowanie jednorodnej ale rozbitej i wielowątkowej struktury budynku o odpowiedniej skali, projekt właściwie odnosi się do kontekstu miejsca - zabudowy Mariensztatu oraz budynku dawnej Łaźni. W czytelny i elegancki sposób rozwiązano główne wejście do budynku jako element zamykający ulicę Mariensztat. Sąd docenił kształtowanie architektury obiektu poprzez wielopłaszczyznową i wieloelementową elewację. Wątpliwości wzbudza masywny charakter poziomych elementów elewacji zwłaszcza od strony ulicy Dobrej. oraz monotonia architektury od strony Wisły.

Wewnętrzny układ przestrzenny projektu twórczo czerpie z kontekstu kształtując na przecięciu osi ul. Mariensztat oraz osi budynku Łaźni wewnętrzną przestrzeń główną budynku – agorę. Wokół wielopoziomowego hallu rozwijać się może idea wspólnoty i tożsamość uczelni. Rozwiązanie struktury budynku jako systemu umożliwiającego elastyczne kształtowanie przestrzeni, rozkładu funkcji, zielonych dziedzińców, dopływu światła dziennego, umożliwia ewolucję układu w czasie późniejszego użytkowania. Rozwiązania architektoniczne wnętrz właściwe w swoim charakterze, kolorze i nastroju wymagają jednak rozwinięcia i dopracowania. Praca w przemyślany sposób podchodzi do zagadnień energooszczędności budynku i jego wpływu na środowiskowo naturalne.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE