I Nagroda — Ostrowscy Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”

I Nagroda
50 000 zł

autorzy
Ostrowscy Architekci
zespół projektowy:
Jarosław Ostrowski, Dagmara Ostrowska, Marek Fengler, Wojciech Mizeracki, Kacper Groń, Małgorzata Kulig, Łukasz Sterniczuk, Patrycja Sławek


opinia jury

Pierwszą nagrodę przyznano za czytelną, zdyscyplinowaną i przekonującą dyspozycję przestrzenną, zdaniem sądu konkursowego,
najlepiej spełniają cel konkursu. Jednoznaczny w wyrazie architektonicznym obiekt przyszłej siedziby prokuratur stanowić będzie wartościowy akcent wjazdowy do miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt właściwych powiązań funkcjonalnych specyficznych dla organizacji prokuratury. Wysoko oceniono rozwiązania powierzchni biurowych stwarzających bardzo dobre warunki pracy uzupełnione o atrakcyjne przestrzenie wspólne. Praca reprezentuje wysoki poziom warsztatu projektowego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE