I Nagroda — RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

I Nagroda
45 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa


opinia jury

Praca cechuje się najbardziej kompletnym, dojrzałym i wielowątkowym potraktowaniem zadania konkursowego. Sąd konkursowy docenił decyzję o wyważonym podejściu do kwestii zazielenienia ulicy Chmielnej, przy jednoczesnym zachowaniu jej tradycyjnego, śródmiejskiego charakteru i z pozostawieniem istniejącego bazaltowego rynsztoka. Szczególne uznanie wzbudził zaproponowany charakter tzw. skweru bukinistów, zachowujący obecną posadzkę i przekształcający istniejący zieleniec w przyjazną i zapraszającą przestrzeń odpoczynku o oryginalnym wyrazie.

Praca cechuje się starannym, indywidualnym potraktowaniem skwerów i poszerzeń oraz różnorodnym i funkcjonalnym wachlarzem zaproponowanej małej architektury. Podkreślić należy także wnikliwe potraktowanie problemu kolizji nasadzeń z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Wątpliwości sądu budzi zaproponowane oświetlenie, a także zbytnie rozdrobnienie terenów zieleni niskiej, utrudniające ich utrzymanie i zawężające możliwość wykorzystania na potrzeby systemu zagospodarowania wody opadowej. Nie w pełni uczytelniono też historyczny charakter objętego opracowaniem odcinka zabytkowej ul. Brackiej. Zagadnienia te nie przesądzają jednak o wartości pracy i są możliwe do skorygowania na etapie realizacji zaleceń sądu.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE