I Nagroda — toprojekt Marek Wawrzyniak, AND STUDIO, Studio Antonini

Konkurs na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu

I Nagroda
66 000 zł

autorzy
toprojekt Marek Wawrzyniak, AND STUDIO, Studio Antonini


opinia jury

Nagrodę przyznano za trafne połączenie wymagań zamawiającego dotyczących części realizacyjnej z wymaganiami dotyczącymi części studialnej, polegające na zbliżeniu elementów infrastruktury autobusowej komunikacji miejskiej i międzymiastowej do dworca kolejowego, bez konieczności lokowania elementów komunikacyjnych poniżej poziomu terenu oraz funkcjonalne zbliżenie dworca do linii tramwajowej. Zdecydowane i konsekwentne rozwiązanie łączące część realizacyjną i studialną w sposób elastyczny i niezamykający drogi do zakończenia inwestycji na części realizacyjnej, jak i do kontynuacji inwestycji w dowolnym czasie. Znalezienie prostej i współczesnej formy połączonej z czytelnie rozwiązaną funkcją. Trafne zdefiniowanie przestrzeni placu Rady Europy, z zachowaniem walorów ważnej przestrzeni publicznej i uzupełnienie historycznej pierzei al. Wolności z zachowaniem czytelności połączeń funkcjonalnych alei z dworcem. Uporządkowanie pasa drogowego ulicy Orzechowskiego poprzez utworzenie czytelnej zachodniej pierzei nadającej ulicy miejski, przyjazny dla przechodniów charakter.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE