I Nagroda — OVO Grąbczewscy Archtekci

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach przy ulicy Mariackiej

I Nagroda
20 000 zł

autorzy
OVO Grąbczewscy Archtekci
zespół projektowy:
Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Martyna Kramarz, Aleksandra Machura, Natalia Malorny, Bartosz Słomka, Aleksandra Siwoń


opinia jury

Nagrodę przyznano za zachowanie kulturowej, historycznej i architektonicznej tożsamości poddanego renowacji fragmentu ul. Mariackiej w Katowicach. Ponadto, za propozycję modernizacji w pełni spełniającą wymogi zadanego programu funkcjonalnego bez naruszania istniejącej zasadniczej struktury przestrzennej i konstrukcyjnej budynków;
za wybór koncepcji renowacji i częściowej przebudowy, który stwarza szansę na zachowanie przynajmniej w części oryginalnej substancji budynków poprzez powtórne wykorzystanie ich w pracach modernizacyjnych (dotyczy to elementów stolarki, schodów, cegły rozbiórkowej, elementów detali stalowych, posadzek itp.); za wybór koncepcji prowadzenia inwestycji, która daje szansę na stosunkowo nieuciążliwy sposób prowadzenia prac budowlanych w stosunku do przestrzeni sąsiedzkiej, ulicy i kwartału.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE