I Nagroda — Michał Gałuszka, Agata Goleśna, Julia Nikodem, Szymon Opania, Patryk Prychodko

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi

I Nagroda
3 000 zł

autorzy
Michał Gałuszka, Agata Goleśna, Julia Nikodem, Szymon Opania, Patryk Prychodko

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE