I Nagroda — Nizio Design International Mirosław Nizio

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzuem Powstania Warszawskiego

I Nagroda
66 000 zł

autorzy
Nizio Design International Mirosław Nizio

zespół projektowy:Natalia Amrozińska, Bartłomiej Terlikowski, Mikołaj Cielniak, Łukasz Boniewski, Dariusz Polak, Piotr Antonów, Daria Dybciak, Krzysztof Kass


opinia jury

Praca w największym stopniu realizowała założone w konkursie cele projektowe, w tym przede wszystkim cel poprawienia funkcjonalności istniejącego muzeum poprzez zaprojektowanie nowej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej. Nowa strefa wejściowa została zaproponowana w pracy 011 w sposób poprawny funkcjonalnie i czytelny w kontekście kompozycji urbanistycznej.

Autorzy pracy zaproponowali hall wejściowy dostępny z poziomu terenu, o odpowiedniej skali z obszerną strefą wejściową przed i za bramkami kontrolnymi. Nowe wejście będzie umożliwiać sprawną obsługę wycieczek, bez konieczności formowania kolejki na zewnątrz budynku. Zejście do kondygnacji podziemnej stanowiące łącznik z istniejącym budynkiem jest dostosowane do ilości gości muzealnych i nie powoduje zakłócenia drogi do budynku głównego.

Kompozycja pawilonu wejściowego z zielonym dachem o łagodnym spadku i charakterze ogrodowo – parkowym, pozwala na realizacją różnorodnych plenerowych wydarzeń edukacyjnych planowanych przez MPW. Praca ta cechuje się spójnością kompozycyjną i skalą dostosowaną do otoczenia, a także wyrazem architektonicznym podporządkowanym obecnie istniejącej hierarchii przestrzennej i symbolicznej istniejącego zespołu muzealnego. Jest także formą otwartą na miasto poprzez umiejscowienie przeszklonego długiego holu wzdłuż ulicy Towarowej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE