I Nagroda — Karina Jędrak-Kościesza

Wyniki konkursu na projekt siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

I Nagroda
20 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorka
Karina Jędrak-Kościesza

opis autorski

Budynek siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie to przede wszystkim budynek uniwersalny. Przedstawiona koncepcja zakłada projekt który dostosowany jest do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności oraz różnorodnych użytkowników. Głównym celem było stworzenie przestrzeni otwartej na otoczenie, umożliwiającej asymilację lokalnej społeczności i pogłębianie istniejących lub nowo-powstałych relacji sąsiedzkich. Duże powierzchnie szklane otwierają budynek na zewnątrz i intrygują przechodniów wydarzeniami mającymi miejsce wewnątrz, zachęcając do wejścia do środka.

Liczne strefy, które mogą być wykorzystywane do wydarzeń lokalnych, takie jak plac wejściowy, zadaszona pergola wśród zieleni czy sale wielofunkcyjne umożliwiają organizację wydarzeń społecznych o każdej porze roku.
Budynek podzielony jest na dwie, różne materiałowo bryły, co wizualnie zmniejsza masyw zabudowy dopasowując go do sąsiadującej architektury.

Głównym atutem otoczenia jest duży obszar zieleni wysokiej, dlatego planuje się ograniczyć wycinkę zieleni do minimum. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi budynek ma korespondować z naturą oraz przybliżać ją użytkownikom budynku. W części południowej działek znajduje się obszerny teren zielony do dyspozycji mieszkańców. Naturalny park, który powstaje na niewielkim wzgórzu obfituje w liczne przestrzenie dla wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych przewiduje się wykonanie nieformalnego placu zabaw, czyli miejsca w którym dzieci bawią się, a poprzez zabawę uczą, współpracują, rozwijają swoją kreatywność i odpoczywają. Wszystkie elementy zabawowe zostaną wykonane wykorzystując zastane zasoby w postaci opadłych pni /gałęzi, czy kamieni. Umożliwi to dzieciom nie tylko rozwój fizyczny, ale również rozwój świadomości ekologicznej oraz szacunu dla natury. Koncepcja zakłada dodatkowo park linowy, tyrolkę wykorzystującą spadek terenu oraz amfiteatr zielony który również wykorzystując naturalne ukształtowanie stanowić będzie widownię dla tymczasowej sceny ulokowanej na placu wejściowym. W ramach obszarów zielonych przewidziane są też miejsca do relaksu, w tym hamaki zawieszone pomiędzy drzewami, stoły piknikowe, jak również zadaszona pergola, stanowiąca idealne miejsce na realizację niewielkich plenerowych wydarzeń kulturalnych.


opinia jury

Sąd Konkursowy docenił kameralną skalę, czytelny podział funkcjonalny poprzez zestawienie dwóch brył, skomunikowanych za pomocą łącznika. Zwrócono uwagę na prawidłową dyspozycję urbanistyczną, dobry układ komunikacyjny wewnątrz. Za niewątpliwe zalety uznano oszczędne rozwiązania architektoniczne i dobre perspektyw eksploatacji budynku i łatwe utrzymanie w należytym stanie technicznym.

Po długich dyskusjach i rozważaniach Sąd stwierdził również, że jest to praca, która daje największe możliwości usunięcia jej niedoskonałości, zauważonych przez Sędziów w trakcie obrad. Wprowadzenie koniecznych zmian nie zmieni jednocześnie założeń koncepcji, a wymienione przez sędziów problemy zostaną w ten sposób wyeliminowane bez szczególnych komplikacji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE