I Nagroda — topoScape | Archigrest

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu

I Nagroda

50 000 zł netto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

Pracownia

Archigrest | topoScape 

Autorzy

Maciej Kaufman (Warszawa), Marcin Maraszek (Warszawa), Magdalena Wnęk (Warszawa), Justyna Dziedziejko (Warszawa)

Osoby uczestniczące w opracowaniu pracy konkursowej bez autorskich praw majątkowych:


Joanna Chylak
 (Warszawa), Jerzy Przychodni (Warszawa), Piotr Dombrowski (Warszawa), Marcin Stępień (Warszawa), Natalia Janek (Warszawa), Michał Trawiński (Warszawa), Malwina Żbikowska (Warszawa).


Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

I –szą nagrodę przyznano za śmiałe autorskie odczytanie warunków konkursu jako twórczej kontynuacji wizji rozwoju barokowej rezydencji, zarówno w wymiarze architektonicznym jak i pejzażowym. Założenia to prowadzi do stworzenia nowej współczesnej wartości przestrzennej w postaci nowych kubatur naziemnych, które pozwalają na realizację założonego programu funkcjonalnego z poszanowaniem dla historycznego założenia. Jest to też jednoznaczna próba zasygnalizowania współczesnej warstwy stanowiącej nowy element nawarstwień zespołu- co wzbogaca jego odbiór w kontekście historycznym. Zaproponowane rozwiązanie cechuje logika programowa, troska o ekonomiczność realizacji i eksploatacji obiektu oraz stosowny umiar.

Prace cechuje dojrzały warsztat projektowy w dyspozycjach generalnych konsekwentnie przeprowadzony przez cały projekt. Znacząca eliminacja piwnic sprzyja ekonomice realizacji a rozbudowa części parterowej o funkcje kubaturowe czyni z nich atrakcyjne przestrzenie funkcjonalne otwarte w sposób naturalny na ogród i przyrodę co jest istotą tego typu założenia.

Pewien niedosyty wywołuje charakter detalu szczególnie wnętrz zabytkowych oraz estetyka elewacji części nowych pozostającą w kontrze do architektury historycznej. Sąd ocenia te decyzję jako radykalny gest doktrynalny (kontrast stare –nowe) uczytelniający rozróżnienie. W opinii sądu to rozgraniczenie jest za silne i niepotrzebne i powodujące utratę postrzegania zespołu jako jednorodnego stylistycznie co było zaleceniem do II etapu konkursu. Stopień uspójnienia obu części musi się stać przedmiotem pogłębionych analiz na etapie pokonkursowym.

Wątpliwości Sądu budzi też sposób potraktowania założeń ogrodu barokowego jako daleki od oryginalnych założeń pierwotnych i oczekiwanych rozwiązań projektowych jednak mieszczący się w granicach oczekiwanej współczesnej kreacji podyktowanej również względami ekonomicznymi i eksploatacyjnymi.

Po spełnieniu w całości zaleceń sądu konkursowego praca, nie tracąc nic ze swej pierwotnej głównej idei,stanie się udanym przykładem twórczego współczesnego rozwinięcia założeń barkowych zarówno dla architektury jak i założenia parkowego, co było głównym celem podjętej przez Zamawiającego próby uratowania cennego założenia i nadania mu współczesnej funkcji.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE