I Nagroda — TOPOPROJEKT

Konkurs na projekt ośrodka szkoleniowo-naukowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

I Nagroda

autorzy
TOPOPROJEKT
zespół projektowy:
Marek Wawrzyniak, Karol Wawrzyniak, Pushkraj Tambdey, Marzia Maria Petricci, Katarzyna Ostrowicz, Adriana Łukowska i Agata Skiba


opinia jury

Autorzy pracy wykazali się wysoką wrażliwością wobec kontekstu urbanistycznego i zrozumieniem charakteru miejsca, co pozwoliło na optymalne wyważenie skali, formy i rozwiązań materiałowych. Zaprojektowany ośrodek, zwłaszcza część szkoleniowa, posiada wysokie możliwości adaptacji. Organizacja funkcji i elastyczność aranżacji przekłada się na racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, dzięki czemu powierzchnia użytkowa została zredukowana do minimum, a zwarta bryła przyniesie realne oszczędności eksploatacyjne. W części noclegowej uzyskano atrakcyjną przestrzeń wspólną (patio) przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości pokoi. Koncepcja jest konsekwentna, a przedstawienie idei projektowej syntetyczne i przemyślane. Koncepcja stanowi udaną próbę stworzenia rozpoznawalnego obiektu użyteczności publicznej – nieprzeskalowanego, lecz wyraźnie większego gabarytowo od zabudowy willowej, co stanowi charakterystyczną cechę układu urbanistycznego dzielnicy. Zaproponowany ośrodek wpisuje się w historyczną zabudowę Aniołków, zachowując przy tym współczesny charakter budynków – będzie stanowić wizytówkę zarówno Okręgowej Izby Lekarskiej, jak i dzielnicy.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE