I Nagroda — MAQ Pracownia Projektowa

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

I Nagroda
40 tys zł. brutto,
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji
projektowej

pracownia
MAQ Pracownia Projektowa

zespół projektowy
Piotr Makowski

Pływalnia w parterze będzie miała osiem torów do pływania, basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych oraz jedną zewnętrzną i dwie wewnętrzne zjeżdżalnie. Na tym samym poziomie znajdować się będzie również strefa z saunami, jacuzzi w tym z wodami solankowymi i grotą lodową. Na piętrze zaprojektowano trybuny oraz restaurację z tarasem. Z tarasu będzie się rozpościerał widok na teren zielony – rekreacyjny ze sceną amfiteatru.


opinia Sądu Konkursowego

Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę pracy nr 2 za wysoką atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i świadomie zaprojektowany budynek. Potencjał projektu jest wysoki. W zakresie zagospodarowania terenu świadomie ujęto skalę obiektu w kontekście lokalizacji nowej inwestycji powiązując nowy budynek z terenem leżącym w głębi działki z istniejącą zielenią wysoką uzupełniając o rekreację w formie mikro placów nanizanych w układ ścieżek. Od strony ul. Ostródzkiej zaprojektowany budynek przed fasadą frontową
posiada strefę zieleni urządzonej z ciekawie zlokalizowaną kawiarnią. Teren ten połączono z terenem zieleni — rekreacyjnym usytuowanym za budynkiem i właściwie zaprojektowano komunikację na terenie. W pracy tej przedstawiono atrakcyjne rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne wnętrz z bardzo czytelną i elegancko zaplanowaną strefą wejściową z odkrywkami archeologicznymi w podłodze.

Zaproponowany przez autora pracy układ funkcjonalno-użytkowy wydał się Sądowi Konkursowemu najbardziej odpowiadającym na potrzeby Zamawiającego przedstawione w Regulaminie Konkursu.

zalecenia Sądu Konkursowego

  • wzmocnić rangę wejścia do budynku jako przestrzeni silniej wyartykułowanej w fasadzie frontowej,
  • urozmaicić przedpole budynku od strony ul. Ostródzkiej i w strefie wejścia o nasadzenia zieleni wysokiej,
  • dla kondygnacji podziemnej zapewnić dojazd/dojście techniczne – komunikację na terenie oraz w budynku (na kondygnację -1),
  • zaplanować dodatkowo w części rekreacyjnej terenu zieleni ekspozycję edukacyjną na eksponaty archeologiczne,
  • przeprojektować układ funkcjonalny części administracyjno-biurowej obiektu wygospodarowując dodatkowe pomieszczenia w tym do pracy dla osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach),
  • zaprojektować sprawniejszy układ stref szatni, suszarni i szatni basenowych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE