I Nagroda — DRAFT, LUMIOO, PROJEKT OFFICYNA, AMP

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”

I Nagroda

80 000 zł

autorzy
DRAFT, LUMIOO, PROJEKT OFFICYNA i AMP
zespół projektowy:
Michał Karpiński, Łukasz Chodorowski, Piotr Cegielski, Michał Piech


opinia jury

Nagrodę przyznano za szczególne uwzględnienie w symbolice architektury nawiązania do historycznego ratusza Nowego Miasta na placu Wolności, czym buduje ono klamrę pomiędzy współczesnością a początkiem Łodzi przemysłowej; wyraźne, właściwej skali, zdefiniowanie kształtu rynku NCŁ w jego północnej i wschodniej pierzei; realność finansowo-inwestycyjną poprzez rozsądną i kreatywnie użytą prefabrykację oraz nawiązanie do architektury Bramy Miasta.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE