I Nagroda — WXCA

Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

I Nagroda
70 000 zł

autorzy
WXCA

zespół projektowy: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Łukasz Szczepanowicz, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Magdalena Julianna Nowak, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko, Anna Wilczyńska, Krzysztof Herman, Grzegorz Gądek, Marcin Gąsiorowski


opinia jury

Praca w najpełniejszy sposób realizuje i twórczo rozwija wytyczne konkursu. Przestrzeń parku jest projektowana z kulturą i wrażliwością a wprowadzenie różnorodnych funkcji stwarza szansę na właściwe spełnienie oczekiwań społecznych. W pracy wprowadzono konsekwentnie rozwiązania proekologiczne które dają szansę na zachowanie bioróżnorodności. We właściwy sposób rozwiązano system wodny. W szerokim stopniu został wprowadzony aspekt edukacyjny. Proponowane rozwiązania architektoniczne mają indywidualny charakter parkowy i ze względu na swoją atrakcyjność mogą stać się wyróżnikiem przestrzeni parku. Na szczególną uwagę zasługuje pawilon wodny. Układ komunikacji pieszej w czytelny sposób wiąże wschodnią i zachodnią stronę parku oraz teren klubu Skra.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE