I Nagroda — Izabela Kubicka, Michał Romański

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu osiedla Celina Południe we Wrocławiu

I Nagroda
12 000 zł

autorzy
Izabela Kubicka, Michał Romański


opinia jury

I nagrodę przyznano za propozycję rozwiązania jednego z problemów urbanistycznych tego miejsca; właściwego zdefiniowania przestrzeni - intencjonalnie rekreacyjnej, a w rzeczywistości w znacznym stopniu zdegradowanej i pozbawionej naturalnego piękna. Osiągnięto to poprzez swoistą parcelację terenu na różne funkcje, takie, które wymagają kubatury - pawilony dla szewca, krawca czy fryzjera oraz inne, dla których wystarczy właściwe zagospodarowanie powierzchni, jak place zbaw, siłownie, czy ogródki dla psów. Każdy z fragmentów tak podzielonej przestrzeni ma swojego użytkownika (quasi właściciela), który związany z danym miejscem, sumarycznie daje szanse na poszanowanie całego terenu. Pewnym mankamentem jest brak tak jednoznacznego rozwiązania założenia urbanistycznego, jakim są ulice, zwłaszcza ul. Gajowicka, gdyż, co prawda, proponowana niska zabudowa pawilonowa pozwala podzielić przestrzeń publiczną i półpubliczną, ale nie kształtuje właściwej skali obudowy ulicy Gajowickiej. Sposób podania projektu właściwy dla skali podejmowanych decyzji pozwala na swobodne projektowania w skali architektonicznej, każdego fragmentów przestrzeni międzyblokowej, na przykład w ramach WBO.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE