I Nagroda — M.O.C. Architekci

Konkurs realizacyjny SARP 1002 na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno)

I Nagroda
20 000 zł

autorzy
M.O.C. Architekci

zespół projektowy: Ewa Janik, Błażej Janik, Agata Machnio, Olga Lipińska


opinia jury

Nagrodę przyznano za udaną próbę stworzenia ogólnodostępnej, atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców Żabieńca i użytkowników klubu. Za klarowne dyspozycje urbanistyczno – przestrzenne pozwalające w naturalny i bezkolizyjny sposób użytkować obszary o różnej funkcji i przeznaczeniu. Sąd konkurowy docenił oszczędny i właściwy dobór środków wyrazu architektonicznego, harmonijną i funkcjonalną bryłę dobrze wpisującą się w charakter otoczenia, czytelność i estetykę rozwiązań wnętrz obiektu.

Pracę charakteryzują wysokie walory eksploatacyjno-ekonomiczne przyjętych rozwiązań; prosta i niedroga konstrukcja obiektu, ekonomika komunikacji wewnętrznej, rozsądne założenia powierzchniowe i budowa z łatwo dostępnych i prostych materiałów. Autorzy dużą wagę przyłożyli do rozwiązań proekologicznych stosując nowoczesne wysokoefektywne rozwiązania instalacyjne w budynku a na zagospodarowanym terenie dużą bioróżnorodność zieleni, łąki kwietne, nieutwardzone nawierzchnie naturalne czy podziemne zbiorniki retencyjne na wody opadowe.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE