I Nagroda — Baumschlager Eberle Lustenau GmbH

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu

I Nagroda
1 500 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej

autorzy
Baumschlager Eberle Lustenau GmbH


opinia jury

Nagrodę przyznano za najlepsze spełnienie oczekiwań zamawiającego w kontekście łącznie rozpatrywanych kryteriów oceny prac konkursowych. Praca nr 01 w najbardziej atrakcyjny sposób spełnia bardzo skomplikowane założenia programowe. Koncepcja wielofunkcyjnych przestrzeni wspólnych harmonijnie współgra z pożądaną typologią rozczłonkowanej bryły. Pozwala to na właściwe relacje przestrzenne z placem festiwalowym i Plantami. Dynamiczne formy brył dają szansę na stworzenie rozpoznawalnego współczesneo znaku w przestrzeni Torunia.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE