I Nagroda (ex aequo) — Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

Konkurs studencki na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach

I Nagroda (ex aequo)

1 500 zł

autorzy
Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel


opinia jury

Nagrodę przyznano za:

• zachowanie naturalnego charakteru Dzikiej Plaży
• za propozycję dodatkowych nasadzeń wydzielających przestrzenie plażowania (monady)
• za prawidłowe usytuowanie pawilonu gastronomicznego
• za propozycję wprowadzenia elementów budek do obserwacji ptaków

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE