I Nagroda — BUJNOWSKI ARCHITEKCI

Konkurs na projekt budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Furmańskiej

I Nagroda
50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
PIOTR BUJNOWSKI - ARCHITEKT
autorzy projektu: Piotr Bujnowski, Katarzyna Magdzik, Maciej Koczocik, Dominika Dydyszko, Ewa Grządka, Paula Wróblewska, Małgorzata Łysik, Krzysztof Makowski
autor wizualizacji: Piotr Banak
autorzy makiety: Jakub Morkowski, Adam Perka
konsultant ds. instalacji: Michał Olejnik


opinia jury

Praca ta w ocenie Jury w najlepszy sposób realizuje intencję integracji nowego obiektu z sąsiedztwem wykorzystując naturalny kontekst i poprzez zaproponowane rozwiązania projektowe podnosi jego walory zapraszając do współtworzenia życia akademickiego. Zdecydowana decyzja projektowa o wycofaniu linii zabudowy i pozostawieniu istniejącego szpaleru drzew przy ulicy dobrej współgra z lokalizacją wejść do budynku, z proporcjami traktów i organizacją przestrzeni wokół zielonego dziedzińca. Zaproponowana forma pozwala na kontynuację zabudowy ale jej nie determinuje, bez utraty na wyrazie architektonicznym czy funkcjonalności założeń projektowych. Doceniono przejrzystą organizację funkcji trafne odczytanie przez autorów rangi poszczególnych przestrzeni i relacji między nimi. Modularność układu konstrukcyjnego i podział szkleń, pozwala na elastyczność aranżacji przestrzeni. Zadbano o doświetlenie części pomieszczeń poziomu -1 atrakcyjnie kształtując przestrzeń zielonego dziedzińca. Rozwiązania dostępności ocenia się jako prawidłowe. Autorzy przedstawili intencję projektu jako kompozycję rozwiązań pasywnych i aktywnych, dokonali wyboru rozwiązań realizujących intencję projektowania w myśl zrównoważonego rozwoju. Jako obiekt realizowany na dziesięciolecia autorzy wybrali konstrukcję żelbetową. Z dużą świadomością materiału zaproponowano autorskie detale stanowiące o niepowtarzalnym charakterze budynku jednocześnie kolorystyką i uporządkowaniem wskazując na przynależność do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE