I Nagroda — Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek (A88)

Konkurs na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce

I Nagroda
20 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji w celu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji na podstawie własnej koncepcji 

autorzy
Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek (A88)


opinia jury

Pierwsza nagroda została przyznana uczestnikowi konkursu, którego koncepcja uzyskała najwyższą liczbę punktów w obu regulaminowych kryteriach. Praca składa się z szeregu elementów, które tworzą spójną wizję przestrzeni publicznej zatopionej w naturalnym środowisku lasu. Wszystkie punkty na planie lasu połączone są wijącymi się ciągami komunikacyjnymi przypominającymi naturalne leśne ścieżki. Zaproponowane elementy, takie jak oaza rozrywki w północno-wschodniej części terenu, punkt obserwacyjny ptaków, amfiteatr, park linowy, siłownia terenowa, tworzą atrakcyjną ogólnodostępną wielofunkcyjną przestrzeń publiczną dla mieszkańców Ostrołęki. Sąd docenił także zaproponowanie nowatorskiego rozwiązania w postaci ścieżki „w koronach drzew” – która wznosi się i zawija tworząc okrąg okalający drzewa i runo leśne. Okrągła platforma pozwala na oglądanie lasu z niecodziennej perspektywy. Oryginalna forma sprawia, że poza walorem użytkowym platforma jest jednocześnie parkową rzeźbą. Ciekawe rozwiązanie stanowi ścieżka piesza prowadząca wzdłuż Narwi, a następnie przez punkt obserwacyjny, w głąb lasu i nad oczko wodne – zaprojektowana jako wyniesiony, drewniany dek. Punktem charakterystycznym jest również duży kolorowy napis ‘Ostrołęka’, z trójwymiarowych liter. Ma to być nowy punkt charakterystyczny na mapie miasta - widoczny z mostu, rzeki i przeciwległej strony miasta. Miejsce przyciągające i zachęcające do fotografowania się przy nim.

Sąd konkursowy wysoko ocenia również zastosowane rozwiązania materiałowe i wyposażenia, które nie ingerują w przyrodę pozostawiając ją w jej naturalnym charakterze. Zaproponowane elementy małej architektury są odporne na zniszczenia, wandalizm i zalewanie. Jednocześnie wtapiają się w naturę, aby nie zakłócać toczącego się w lesie dzikiego życia. Każdy z elementów współgra ze sobą formą i materiałami wykończeniowymi. Zwycięską prace cechuje czytelność opracowania, atrakcyjność wizualna i kompozycyjna.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE