I Nagroda — BDR Architekci

Konkurs na modernizację i rozbudowę Wilii Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby Oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

I Nagroda
30 000 zł

autorzy
BDR Architekci
zespół projektowy: Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj


opinia jury

Nagrodę przyznano za właściwe odniesienie się do wszystkich aspektów projektu modernizacji i rozbudowy oddziału MHPRL, a w szczególności do: ukształtowania strefy wejścia, uszanowania walorów historycznej zabudowy, stworzenia poprawnego układu funkcjonalnego i zaprojektowania tłowej formy nowego pawilonu z uszanowaniem relacji stare-nowe. Przyjęcie przez autora/ów pracy zasadniczego założenia projektowego, jakim jest przywrócenie świetności wyjątkowemu miejscu, jakim jest Willa Narutowicza wraz z jej otoczeniem miało w pracy swoje odzwierciedlenie w każdej następnej decyzji projektowej zarówno przy kształtowaniu układu funkcjonalnego jak i rozwiązań formalnych. Na szczególną uwagę zasługuje sposób zaprojektowania bryły nowego pawilonu, która swą lekką strukturą, zastosowaniem ciemnego drewna, nawiązuje i dopełnia projektowany wokół zabytkowej willi ogród stając się jego integralną częścią. Jury doceniło staranne i wnikliwe zaprojektowanie strefy wejścia do siedziby Muzeum od ulicy Parkowej z wrzecionowatym podjazdem i elegancką bramą wjazdową o właściwej skali w stosunku do zabytkowego budynku. Zaproponowane przez autora/ów pracy odtworzenie naczółka willi Narutowicza pokazuje, jak elegancka była fasada budynku autorstwa Mariana Kontkiewicza i potwierdza słuszność przyjętych w projekcie założeń.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE