I Nagroda — Roman Rutkowski Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

I Nagroda

autorzy
Roman Rutkowski Architekci

zespół projektowy: Roman Rutkowski, Łukasz Modrzejewski, Konrad Zaborski


opinia jury

Nagrodę przyznano za czytelną, spójną, bardzo oszczędną w środkach wyrazu, a jednocześnie niezwykle elegancką i kompleksową ideę odpowiadającą na potrzeby miasta i jego mieszkańców. Trafność decyzji przestrzennych idzie w parze z odpowiednim doborem zaproponowanych rozwiązań materiałowych (np. powierzchnia asfaltowa na Nowym Rynku) nie epatując nadmiernie rozbudowanym detalem nawierzchni, czy mebli miejskich co pozwala zachować właściwą równowagę między podłogą, a ścianami urbanistycznymi kształtującymi historyczne miasto. Każda z zaprojektowanych przestrzeni: Główny Rynek, ulica Kanonicka oraz Nowy Rynek posiada własny unikalny charakter podkreślony bardzo oszczędną kompozycją zieleni wysokiej, która jednocześnie stanowi pełnoprawny element kompozycji w układzie miasta. Właściwie użyta zieleń jest wzmocnieniem i podkreśleniem unikatowego charakteru Rynku, a w rejonie Nowego Rynku stanowi ramy nowego placu jednocześnie nie dopuszczając do ingerencji wizualnej nie zawsze interesujących pierzei istniejącej zabudowy. Zastosowanie zbliżonych formalnie elementów na obu Rynkach opartych na bazie koła wiąże obie przestrzenie zachowując konieczną odrębność, a pokazanie różnicy poziomów terenu wokół rząpi na Głównym Rynku jest sugestią zmian poziomów placu jaki miał miejsce przez wieki.

W opracowaniu podkreślone zostały rozmaite walory przestrzeni publicznej, m.in. edukacyjne, ekologiczne, ekonomiczne, estetyczne, kulturowe, rekreacyjne, społeczne. Myślenie strategiczne, tak bardzo istotne w opracowaniu, odnosi się nie tylko do zadanych fragmentów miasta, ale dotyczy także Starówki miasta Kalisza i wyznacza nowe standardy dla całej przestrzeni publicznej.

Praca jest głęboko przemyślana w sensie idei, ale także zawiera wszystkie niezbędne elementy wyposażenia i infrastruktury obu rynków – placów pozwalające na różnorodne użytkowanie i dostosowanie tych przestrzeni do różnorodnych potrzeb i wymagań miasta, tak kameralnych jak i masowych. Na podkreślenie zasługuje wielofunkcyjność Nowego Rynku i zaproponowane możliwości jego wykorzystania, z jednoczesnym zachowaniem w części jego dotychczasowej funkcji – targowiska handlowego.

Każda z zaproponowanych przestrzeni jest wsparta precyzyjnymi strategicznymi studiami wraz z sugestią, iż ostateczny kształt powinien być wydyskutowany z mieszkańcami w drodze konsultacji.

Prostota użytych środków jest nie tylko szansą na elastyczne użytkowanie przestrzeni, ale także gwarancją wykonalności oryginalnej idei przy utrzymaniu w ryzach budżetu inwestycji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE