I Nagroda — Natalia Płoskonka

„Zielono Mi” 2021

I Nagroda

autorka
Natalia Płoskonka
(absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej)


opinia jury

Nagrodę przyznano za lapidarną koncepcję formy lampy, którą wyprowadzono z okręgu, co ma niewątpliwie znaczenie symboliczne, do pewnego stopnia uniwersalne, funkcjonujące w różnych czasach i kulturach. Okrąg będący najstarszą figurą w matematyce -„doskonałą krzywizną” (także w fizyce i astrofizyce), z nieograniczoną ilością równoważnych punktów, możliwości i znaczeń. Symbolizuje między innymi czas i cykliczność- „okrągły rok”, a w tym zależność wegetacji od światła.

Ludzkość motyw ten wykorzystywała w wielu materialnych i funkcjonalnych realizacjach, także w sztuce i projektowaniu. W omawianym przypadku okręg tworzący lampę został przerwany, a oba końce tej przerwy wyposażono z jednej strony w oświetlenie punktowe, z drugiej zaś oprawę zieleni (gałęzi-kwiatu?), symbolizuje to (jak można sądzić) zależność wegetacji od światła. Dotykając tych ogólnych elementarnych znaczeń i sytuacji powstał przedmiot niemal „sakralny” - swoisty znicz ekologiczny operujący, odziaływujący silnie formą i znaczeniami jakie niesie (w sposób syntetyczny- minimalistyczny).

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE