I Nagroda — Krzysztof Błachnio, Błażej Błażejewski, Zuzanna Maruda

Wyniki studenckiego konkursu „Design For Future”

I Nagroda
3 000 zł

kategoria
projekt stoiska do 80 mkw.

laureaci
Krzysztof Błachnio, Błażej Błażejewski, Zuzanna Maruda

projekt
LUMINESTENT

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej


uzasadnienie jury

Nagrodzona praca nie tylko wykazywała głęboki poziom profesjonalizmu i kreatywności, ale także wykazała głębokie zrozumienie tematyki. Przedstawiono w niej bardzo ciekawą analizę, odbiegającą od standardowych rozwiązań. Studenci wykazali się kompleksowym podejściem do rozwiązania tematu, przygotowali makietę obrazującą ich sposób poszukiwania i dochodzenia do założonego celu. W projekcie można było zaobserwować również zabawę w poszukiwaniu wykorzystania różnych materiałów i jakie to ma znaczenie dla budowania przestrzeni. Projektanci dokonali zatem wnikliwej analizy przedstawionej formy, różnych wariantów jej wykorzystania i ostatecznie przedstawili różne propozycje zastosowania w wystawiennictwie.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE