I Nagroda — Julia Sulikowska

Make me! Wyniki międzynarodowego konkursu wzorniczego dla młodych projektantów, edycja 2022

I Nagroda
10 tys. zł brutto
oraz
dwie nagrody specjalne w wysokości 10 tys. zł brutto każda,
ufundowane przez partnerów wydarzenia – markę Cosentino i INTERPRINT.

autorka
Julia Sulikowska

projekt
Urban Coolspot Project

opis autorski
Zainspirowany tradycyjnymi wynalazkami egipskimi i bliskowschodnimi w zakresie chłodzenia ewaporacyjnego, projekt „Urban Coolspot” bada możliwości wykorzystania ceramiki w środowisku miejskim w celu tworzenia chłodnego mikroklimatu. Jest to odpowiedź na problem wynikający z uszczelniania krajobrazu pod budowę infrastruktury miejskiej. Podczas opadów deszczu woda jest odprowadzana wieloma drogami by zniknąć czym prędzej w systemie kanalizacji. Następstwem jest zmniejszone parowanie podczas upalnych i suchych dni. To przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, czyli długotrwałego przegrzewania się miast w miesiącach letnich.

„Urban Coolspot” to modułowy system, który zatrzymuje spływającą wodę, wchłania ją dzięki porowatej strukturze i rozprowadza kapilarnie po całej objętości obiektu. W gorące letnie dni stopniowe parowanie chłodzi ciepłe powietrze otoczenia, a wiatr przenosi je przez rozgrzany krajobraz miejski, poprawiając komfort cieplny mieszkańców.

System składa się z cylindrycznych elementów o długości 30- i 40-cm. Mnogość elementów łączących umożliwia ich zestawianie w różnych kombinacjach. Aby umożliwić jak najlepszy przepływ wody z modułu do modułu dodatkowe pory pionowe, jak również korzenie roślin, wspomagają przyciąganie kapilarne, a gleba wewnątrz elementów ceramicznych zapewnia ciągłość strukturalną. Poszczególne elementy można łączyć za pomocą metalowych prętów.

Instalacja jest zaprojektowana jako środek adaptacyjny dla istniejącej infrastruktury, który nie wymaga kosztownej przebudowy ani zasilania energią. Jest to rozwiązanie pozwalające utrzymać przyjazny mikroklimat podwórek, małych placów publicznych lub ulic. Projekt może być realizowany w przestrzeni publicznej jako tymczasowy lub stały element architektury krajobrazu. Przy wsparciu władz lokalnych mieszkańcy i instytucje mogą wpływać na swoje najbliższe otoczenie.


opinia jury

Nagroda została przyznana za dostrzeżenie problemu wynikającego z uszczelniania krajobrazu pod budowę infrastruktury miejskiej i zaproponowanie rozwiązania funkcjonalnego i zarazem atrakcyjnego wizualnie.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE