I Nagroda — Marcin Kwietowicz

Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficzną wystawy stałej Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

I Nagroda
25 tys. zł brutto

autorzy
Marcin Kwietowicz


opinia jury
Sąd konkursowy przyznał I nagrodę [...] za pełną i najbardziej trafną odpowiedź na zadanie zawarte w wytycznych konkursowych ze wskazaniem na wydobycie atutów zarówno pałacu, jak i parku, co w pełni i elastycznie pozwoli wykorzystać walory całego założenia. Koncepcja czytelnie, trafnie i w przemyślany sposób przedstawia przyszłą dyspozycję funkcji w obrębie pałacu oraz wydobywa atuty jego bezpośredniego otoczenia.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE