I Nagroda — Meritum Grupa Budowlana

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

I Nagroda
50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi

autorzy
Meritum Grupa Budowlana

zespół projektowy
Joanna Pajerska-Szczurek, Aleksandra Sarnik-Pająk, Kamil Koralik, Michał Chrapek


opinia jury

Praca konkursowa nr K03 w najlepszy sposób realizuje zadania postawione przed uczestnikami konkursu:

urbanistyka

Projekt respektuje wymogi urbanistyczne, kierunki wjazdów i dojść pieszych z obu stron zespołu budynków NIO. Akcentuje swoją formą dwa podstawowe kierunki zabudowy i jednoznacznie porządkuje przestrzeń. Podkreślenie historycznego przebiegu alei klonów w ul. Sienkiewicza z kontynuacją aleją lip wewnątrz terenu opracowania zostało rozwinięte w II etapie konkursu poprzez symboliczne wbudowanie jednego z jej elementów – drzewa pomnika, symbolu życia w obręb centralnego holu recepcyjnego. Poprawnie ukształtowany układ komunikacji kołowej z pozostawieniem dużego parkingu terenowego wymaga jedynie niewielkich korekt projektowych.

architektura

Autorska koncepcja ukształtowania nowych obiektów jako prostych kubicznych białych brył wprowadza korzystny sygnał pojawienia się w kompleksie architektury XXI wieku. Czytelnie i konsekwentnie zrealizowano podział obiektu BK2 na część ogólnie dostępną i zamkniętą kliniczną, co artykułuje podział formy budynku na część cokołową i wiszący nad nią abstrakcyjny kubik.

rozwiązania funkcjonale

Wprowadzone w drugim etapie konkursu powiększenie holu recepcyjnego i jego lokalizacja na głównym trakcie komunikacyjnym spinającym ul. Wybrzeże Armii Krajowej z ul. Sienkiewicza powoduje uczytelnienie komunikacji pieszej i orientacji pacjentów w skomplikowanym układzie zespołu budynków NIO. W obręb przestrzeni holu wciągnięto w ten sposób również sąsiednie budynki kuchni i jadłodajni oraz radioterapii. Realizacja funkcji medycznych zlokalizowanych na kondygnacjach +3 do +9 wzorcowa.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE