I Nagroda — Nadia Sajjad, promotorzy: Maciej Miłobędzki, dr Piotr Trębacz

Wyniki 4. edycji konkursu studenckiego „Drewno w Architekturze”

I Nagroda
8 tys. zł i 2 tys. zł dla promotorów

autorka
Nadia Sajjad

tytuł
 „Architektura mieszkaniowa w obliczu zmian klimatu. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

promotorzy
Maciej Miłobędzki, dr Piotr Trębacz

opis autorski

Praca dyplomowa oparta jest o, polemizujący z filozofią humanizmu, manifest, który zakłada, że katastrofa ekologiczna jest nieunikniona, a nadziei można jedynie upatrywać w opóźnieniu i zminimalizowaniu strat. Poszukiwanie tego, co architektura „powinna” w kontekście zmiany klimatu stanowi treść pracy dyplomowej. Wnioski wypływające z poszukiwań sformułowane są w formie wytycznych, na bazie których został opracowany projekt budynku wielorodzinnego w centrum Warszawy.

Trzy najważniejsze aspekty projektu to uniwersalność, konstrukcja hybrydowa i pasywne strategie klimatyczne.

UNIWERSALNOŚĆ : Drewniane ramy determinują układ przestrzenny budynku, który jest uniwersalny i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na łatwo adaptowalne budynki. Wyjściowa funkcja budynku jest mieszkaniowa z usługami w parterze i budynkiem warsztatowym. Ze względu na uniwersalność struktury, budynek może być łatwo adaptowany do innej funkcji, np. biurowej.

KONSTRUKCJA HYBRYDOWA: Budynek został zaprojektowany w konstrukcji hybrydowej. Część mieszkalno-biurowa kondygnacji od „+2” do „+9” została wykonana w ustroju ramowym z drewna klejonego wzdłużnie (BSH). Płyty stropowe są wykonane z drewna klejonego krzyżowo (CLT), a trzon komunikacyjno-sanitarny jest żelbetowy.
Żelbetowy trzon budynku zapewnia bezwładność termiczną oraz poprawia parametry strukturalne i akustyczne budynku.

PASYWNE STRATEGIE KLIMATYCZNE: Pasywne strategie regulowania klimatu wewnętrznego przekładają się na oszczędność energii, mniejszy ślad węglowy i możliwość uniezależnienia się od dystrybucji energii elektrycznej.


opinia jury

Nagrodę przyznano za próbę przedstawienia wartości wirtuwiańskich — trwałości, użyteczności i piękna w odniesieniu do zmiany klimatu, jako wyzwań współczesności, wyrażoną w zaprojektowaniu zrównoważonego budynku współistniejącego z naturą. Autorka proponuje stworzenia uniwersalnego zastosowania hybrydowej, żelbetowo-drewnianej konstrukcji łącznie z pasywnymi strategiami klimatycznymi. W pracy wyraźnie zaakcentowano rozłożenie rozwiązań materiałowych — monolitycznym betonem połączonym z ramowymi konstrukcjami z drewna klejonego. Autorka czytelnie, wyraziła ideę, jak sama nazwała — zdolności budynku do adaptacji. Wartością samą w sobie jest prezentacja idei projektu w tle. Zostało to wyrażone w bardzo przemyślanej i estetycznie podanej formie zeszytów opisowych z których jeden zasługuje na szczególne uznanie — zeszyt odręcznych szkiców ilustrujących twórczą drogę Autorki do końcowego rezultatu.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE