I Nagroda — Adrian Matuszewski (Politechnika Krakowska)

„Obrazy architektury. Przestrzeń Forma Idea”

I Nagroda
1 800 zł

autorzy
Adrian Matuszewski (Politechnika Krakowska)


opinia jury

Pierwsza nagroda została przyznana za świeże i nieoczywiste podejście do przedstawienia architektury. Jury doceniło fakt, że praca jest poprawnie wykonanym renderingiem, a mimo to nie jest zwyczajną wizualizacją architektury — prezentuje ciekawą kompozycję, przemyślane użycie koloru i światłocienia. Jej surrealistyczny charakter zachęca do refleksji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE