I Nagroda — Górecki Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B w Warszawie

I Nagroda
50 tys. zł brutto
i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

pracownia
Górecki Architekci, Warszawa

zespół projektowy
Dominik Górecki


uzasadnienie jury

Nagrodę przyznano za:

  • atrakcyjne przestrzennie i architektonicznie wpisanie się w kontekst urbanistyczny miejsca pod względem wykorzystania walorów i ograniczeń terenu m.in. poprzez kształtowanie skali zabudowy,
  • prawidłowe zrealizowanie zadanych wytycznych programowych i funkcjonalnych,
  • optymalne zbilansowanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i powierzchni usługowych,
  • możliwość bezkolizyjnego etapowania inwestycji,
  • elastyczność rozwiązań co do optymalizacji kosztowo – materiałowej uwzględniającej specyfikę budownictwa komunalnego

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE