I Nagroda — P2PA

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

I Nagroda
50 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

autorzy
P2PA

zespół projektowy
Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Łukasz Kaczmarek


opinia jury
Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody dla pracy nr 050 biorąc pod uwagę całość przedstawionych rozwiązań. Wkopanie nowej kubatury w ziemię i znaczne jej ukrycie poniżej poziomu terenu pozwoliło na odsłonięcie istniejącego Domu Polskiego i wykorzystanie w pełni walorów jego architektury. Program funkcjonalny Zamawiającego został rozplanowany w tym istniejącym budynku i dodanych prostopadłościanach, utopionych w krajobrazie zarówno poprzez fizyczne zagłębienie w gruncie, jak i poprzez użycie kamiennego wykończenia ścian zewnętrznych i zielonych stropodachów łączących się z otaczającym terenem porośniętych roślinnością. W dalszych fazach opracowania projektowego (projekt budowlany i wykonawczy) należy przeanalizować reorgnizację parkingu zewnętrznego po zachodniej stronie terenu opracowania, aby umożliwić wygodniejsze parkowanie i komunikację pieszą. Należy zapewnić komfortowe użytkowanie budynku w duchu projektowania uniwersalnego. Ekonomia procesu realizacji i eksploatacji budynku nakazuje też rozważyć połączenie projektowanych podziemnych kubatur i eliminację nieuzasadnionych odstępów między ścianami podziemia.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE